ENERGIA W MAŁYCH OBIEKTACH – JAKĄ ZUŻYWAMY I JAK JĄ OSZCZĘDZAĆ

Temat efektywności energetycznej kojarzony jest wciąż głównie z dużymi budynkami publicznymi i komercyjnymi. Jednak to właśnie oszczędności energii w małych obiektach budowlanych – jak domy, sklepy, punkty usługowe – mogą poprawić efektywność energetyczną w skali całego kraju, a jednocześnie zapewnić właścicielom znaczące oszczędności.

SE_Energia w ma│ych obiektach_2a

Szacuje się, że duże budynki stanowią około 2% liczby wszystkich obiektów budowanych na polskim rynku. Pozostałe 98% udziału stanowią małe i średnie powierzchnie. Dlatego, to właśnie w nich powinniśmy szukać największych oszczędności energii. Konieczność efektywnej gospodarki energią i jej optymalne użytkowanie jest dzisiaj kwestią, która nie podlegającej dyskusji –i nie wynika ona z  konieczności ochrony środowiska, ale  przede wszystkim czystej ekonomii. Jednym z podstawowych sposobów osiągnięcia zadowalającej efektywności energetycznej jest zastosowanie automatyki budynkowej, która już dostępna jest nawet w małych i średnich instalacjach.

Podstawowymi rodzajami energii dostarczanej do obiektów jest energia elektryczna i energia cieplna, która pochłania ponad 70% energii konsumowanej przez gospodarstwa domowe[1].

W ostatnim czasie na popularności zyskują również alternatywne źródła energii elektrycznej. Często jednak są one poza zasięgiem większości odbiorców – nie tylko finansowym, ale również technicznym. Nie da się postawić turbiny wiatrowej na balkonie, podobnie jak instalacja paneli fotowoltaicznych na tak małej powierzchni byłaby nieopłacalna. Nawet w przypadkach, gdzie konsument ma możliwość samodzielnego wytworzenia energii elektrycznej, zazwyczaj nie rezygnuje z przyłączenia do sieci i nadal w dużym stopniu zależny jest od jej zewnętrznych dostaw. Niewątpliwie znaczna większość odbiorców energii elektrycznej była i będzie tylko jej konsumentami.

Znacznie lepiej wygląda  sytuacja energii cieplnej. Technologie, które umożliwiają jej alternatywne pozyskiwanie, są łatwiej bardziej dostępne. Instalacje solarne, pompy ciepła, gaz ziemny, LPG czy piece stałopalne są obecne na naszym rynku od dłuższego czasu. Z tego powodu znacznie lepiej radzimy sobie z optymalnym zużywaniem energii cieplnej, nawet jeśli systemy jej regulacji są bardzo proste. Jednak w większości przypadków źródła te nie są zupełnie niezależne i do działania wymagają paliw, za które również, jak w przypadku energii elektrycznej, trzeba płacić. Stąd regulacja lub poprawa regulacji zużycia ciepła jest również czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę w przypadku instalacji automatyki.

Obserwując trendy rządzące rynkiem nieruchomości można śmiało przewidzieć, że w ciągu najbliższych kilku lat zdecydowana większość budynków będzie wyposażona w systemy automatycznego sterowania. Inteligentne budynki a nawet inteligentne domy i mieszkania to nie science fiction tylko rzeczywistość. Dzięki zastosowaniu rozwiązań automatyki budynkowej gwarantujemy sobie znaczące oszczędności. Zużywamy energię tylko wtedy, kiedy jest to konieczne i wyłącznie w niezbędnej ilości – nie przegrzewamy pomieszczeń i nie chłodzimy ich ponad miarę. Eliminujemy wówczas niepotrzebną pracę urządzeń – jak wentylatory, pompy, klimatyzatory, grzejniki czy oświetlenie. Dzięki temu zużywamy dużo mniej energii. Możemy zaprogramować urządzenia, aby włączały się zgodnie z określonym harmonogramem, lub kiedy jest faktyczne zapotrzebowanie na ich pracę. Nowoczesna automatyka pozwala nam na optymalne sterowanie instalacjami, co przynosi wymierne korzyści ekonomiczne – niższe rachunki za prąd, światło czy gaz. Możemy wykorzystać algorytmy, które same pilnują temperatury lub poziomu oświetlenia, reagując na warunki zewnętrzne. Dzięki zastosowaniu automatyki budynkowej w małych obiektach ich właściciele i użytkownicy mogą oszczędzać, bez konieczności obniżania swojego codziennego komfortu przez pamiętanie o wyłączaniu światła czy ręczną regulację temperatury. Do takich rozwiązań należy m.in. system SmartStruxure Lite czy KNX Schneider Electric. Zastosowanie go pozwala nie tylko na lokalne sterowanie urządzeniami wykonawczymi, regulując temperaturę np. we wszystkich pokojach, ale umożliwia też zarządzanie elementami technologii, które w pełni współpracują z pozostałą częścią automatyki.

Schneider Electric od wielu lat propaguje koncepcję inteligentnego zarządzania obiektami różnego typu. Specjalnie dla inwestorów oraz właścicieli małych i średnich budynków oraz dla wykonawców instalacji elektrycznych firma przygotowała specjalny program i platformę EcoXpert, w ramach której dzieli się skutecznymi sposobami na oszczędzanie energii – http://ecoxpert.pl/

[1] Raport „Energooszczędność w moim domu 2015”