EPIA KRYTYKUJE BUŁGARIĘ

epia_logoEuropejskie Stowarzyszenie Przemysłu Fotowoltaicznego (European Photovoltaic Industry Association- EPIA) skrytykowało Bułgarię za wprowadzenie prawa nakładającego wysokie podatki na dochody z elektrowni fotowoltaicznych.

W otwartym liście do bułgarskiego prezydenta, premiera i innych znaczących polityków, EPIA skrytykowała przyjęte na początku grudnia rozwiązania wprowadzające 20-procentowy podatek od dochodów z elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych.

List podpisany przez prezydenta EPIA Winfrieda Hoffmana ostrzega, że będzie to miało wpływ nie tylko na bułgarski rynek odnawialnych źródeł energii, ale również ogólnie na klimat inwestycyjny w tym kraju.

Hoffman zapowiedział, że EPIA zwróci się do Komisji Europejskiej z prośbą o natychmiastową reakcję na działania bułgarskiego rządu.

Z pełną treścią listu można się zapoznać tutaj.