FOTOWOLTAIKA W POLSCE

Photo: OhWeh

Photo: OhWeh

Na stronie internetowej Urzędu Regulacji Energetyki można znaleźć ciekawą mapę, przedstawiającą polski rynek odnawialnych źródeł energii.

Mapa jest dostępna pod adresem http://www.ure.gov.pl/uremapoze/mapa.html.

Na jej podstawie można wygenerować zestawienie, przedstawiające wielkość mocy zainstalowanej i ilość elektrowni wykorzystujących poszczególne źródła energii np. z podziałem na województwa. Wyniki dla elektrowni fotowoltaicznych są następujące (stan na 30 września 2013 r.):

– w całym kraju istnieje 14 elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy 1,75MW

– najwięcej tego typu instalacji znajduje się w województwie śląskim (5) i mają one łączną moc 0,441MW

– województwem o największej mocy z elektrowni PV jest województwo małopolskie, z mocą 1,098MW uzyskiwaną z trzech elektrowni

– instalacje fotowoltaiczne znajdują się jeszcze w województwie opolskim (2 obiekty i 0,005MW), dolnośląskim (1 obiekt i 0,124MW), warmińsko-mazurskim (1 obiekt i 0,050MW), lubelskim (1 obiekt i 0,021MW) oraz mazowieckim (1 obiekt i 0,011MW).

Jak widać, poziom rozwoju fotowoltaiki w Polsce nie powala. Być może uchwalenie ustawy o OZE i związane z tym wsparcie dla branży zmieni sytuację.