JAK NAUCZYĆ MŁODZIEŻ ZASAD DZIAŁANIA SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO? RUSZA V EDYCJA PROGRAMU EDUKACYJNEGO innogy Power Box

  • innogy Polska razem z Centrum Nauki Kopernik (CNK) organizują V edycję edukacyjnego programu dla szkół o wytwarzaniu i racjonalnym wykorzystywaniu energii elektrycznej
  • 19 września rusza rekrutacja na bezpłatne warsztaty dla nauczycieli prowadzone przez CNK w ramach programu
  • Uczestnicy warsztatów otrzymają zestawy edukacyjne innogy Power Box,
    które umożliwiają przeprowadzanie ciekawych eksperymentów podczas zajęć szkolnych
  • Patronat medialny nad tegoroczną edycją objął Newsweek Polska
  • W dotychczasowych edycjach programu udział wzięło ponad pół tysiąca nauczycieli
    z blisko 400 szkół z całej Polski

innogy_logo19 września, rozpoczyna się rekrutacja do V edycji programu innogy Power Box stworzonego przez Fundację innogy w Polsce (dawniej Fundację RWE) oraz Centrum Nauki Kopernik. Celem programu realizowanego od 2013 roku, jest propagowanie wiedzy związanej z pozyskiwaniem i wykorzystaniem energii elektrycznej. W ramach projektu prowadzony jest cykl jednodniowych warsztatów dla nauczycieli, w trakcie których uczestnicy uczą się, jak za pomocą zestawów edukacyjnych Power Box prowadzić ciekawe doświadczenia i eksperymenty naukowe podczaszajęć szkolnych.

Dzięki urządzeniom znajdującym się w zestawach nauczyciele mogą zaprezentować swoim uczniom, jak pozyskiwana jest energia z turbin wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych, w jaki sposób można ją magazynować, czy też jak działa samochód elektryczny. Dzięki specjalnie przygotowanym warsztatom, prowadzonym przez trenerów z Centrum Nauki Kopernik, nauczyciele zdobywają również praktyczną wiedzę jak w interesujący sposób prowadzić zajęcia z przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Dowiedzą się również, w jaki sposób zaangażować młodzież w aktywne poznawanie zagadnień związanych z energią elektryczną.

Program innogy Power Box powstał z myślą o zwiększeniu zainteresowania uczniów starszych klas szkół podstawowych naukami ścisłymi, przyrodniczymi oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem energii elektrycznej. Z pomocą specjalistów z Centrum Nauki Kopernik stworzyliśmy zestaw edukacyjny, który wzbogaca zajęcia w szkole o interesujące eksperymenty pozwalające zrozumieć istotne zjawiska związane z energią elektryczną oraz poznać nowe technologie, takie jak panele fotowoltaiczne czy samochód elektryczny. Chcemy też uświadomić uczniom, że mają wpływ na środowisko naturalne i jak wiele zależy od ich decyzji i postaw – mówi Aleksandra Smolarska-Flis z działu Komunikacja Przedsiębiorstwa innogy Polska.

Wiedza zdobyta przez nauczycieli podczas warsztatów, pozwoli na samodzielne prowadzenie przez nich doświadczeń, dzięki czemu program szkolny będzie realizowany w sposób nowoczesny i bardziej efektywny.

- Współpraca ze środowiskiem edukacyjnym to jeden z priorytetów Centrum Nauki Kopernik. Opracowując i upowszechniając innowacyjne metody nauczania, dbamy, aby były one wartościowym wsparciem dla nauczycieli i uczniów. Zestawy edukacyjne, przygotowane przez CNK, dzięki współpracy z firmą innogy, cieszą się niesłabnącą popularnością wśród edukatorów zainteresowanych rozwijaniem w młodych ludziach umiejętności krytycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów. Zawarte w zestawach narzędzia edukacyjne są inspiracją do samodzielnego przeprowadzenia przez uczniów doświadczeń związanych z naukami ścisłymi. Wykorzystanie zestawu innogy Power Box przyczynia się do rozwoju kompetencji uczniów nie tylko w zakresie nauk ścisłych czy przyrodniczych. Pracując w grupach muszą się ze sobą komunikować i współpracować, są aktywni i czują się bardziej odpowiedzialni za podejmowane działania - powiedziała Anna Dziama, Dyrektor Pracowni Edukacji z Centrum Nauki Kopernik.

Warsztaty realizowane dla nauczycieli są bezpłatne. Każda osoba zainteresowana wzięciem
w nich udziału musi wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Centrum Nauki Kopernik (http://www.kopernik.org.pl/warsztaty/warsztaty-z-zestawem-edukacyjnym/innogy/). Rekrutacja rozpocznie się 19 września i potrwa do wyczerpania miejsc.

Na zajęcia zapraszamy nauczycieli przedmiotów ścisłych i przyrodniczych ze szkół podstawowych i gimnazjów (od 2 do 3 osób z tej samej szkoły), którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach warsztatów. Każda szkoła otrzyma 3 pudełka (wysyłka po warsztatach). Zestaw przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli klas 4-8 szkoły podstawowej i gimnazjum. W tegorocznej edycji prowadzony będzie nabór do pięciu grup warsztatowych, które odbędą się w dniach: 18, 19, 23, 24 i 25 października w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik.

***

Fundacja innogy w Polsce

Fundacja innogy w Polsce (dawniej Fundacja RWE w Polsce) istnieje od 2005 roku i realizuje autorskie
oraz długofalowe programy społeczne w obszarze działalności firmy. Fundacja szczególnie wspiera edukację, kulturę, sport oraz wolontariat pracowniczy. W Warszawie zrealizowała m.in. programy: Bezpieczna Energia, którego celem była edukacja sześciolatków w zakresie bezpiecznego korzystania z elektryczności oraz Orliki – wsparcie dla najmłodszych sportowców pochodzących z niezamożnych rodzin i trenujących w klubach piłkarskich  w  Warszawie  i okolicach. Dzięki działaniom Fundacji, w Warszawie stanęło 100 latarni
w 10 najbardziej niebezpiecznych miejscach wskazanych przez mieszkańców miasta (Program Oświecona Warszawa). W 2013 roku Fundacja zaprezentowała autorski program edukacyjny poświęcony zagadnieniom energii ze źródeł odnawialnych przygotowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. Program powstał pod nazwą RWE Power Box. Po kilku latach nastąpiła zmiana nazwy na innogy Power Box, ponieważ w 2016 roku we wszystkich podmiotach RWE w Polsce, w związku z rebrandingiem, „RWE” zostało zamienione na „innogy”.

Centrum Nauki Kopernik

Misją instytucji kultury Centrum Nauki Kopernik jest inspirowanie do obserwacji, doświadczania, zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi. Wierzymy, że ludzie kształtują świat myśląc krytycznie i twórczo. Cenimy naukę, wolność, odpowiedzialność, zaufanie i współpracę. Realizujemy nasze wartości nie tylko za pomocą interaktywnych wystaw i Planetarium Niebo Kopernika, lecz także przez pokazy, warsztaty i debaty. Jednym z takich działań jest, licznie odwiedzany przez osoby zainteresowane nauką, Piknik Naukowy Polskiego Radia
i Centrum Nauki Kopernik, który w ciągu jednego dnia przyciąga 100 tys. osób. Ważnymi partnerami Centrum Nauki Kopernik są nauczyciele, instytucje oświatowe i organizacje pozarządowe oraz osoby zajmujące się nowoczesną edukacją. Zapraszamy ich m.in. na konferencję Pokazać – Przekazać i do włączania się do ogólnopolskiej sieci Klubów Młodego Odkrywcy i programu edukacyjnego Europejskiej Agencji Kosmicznej – ESERO. W ten sposób promujemy aktywizujące metody uczenia się, zachęcamy do rozwiazywania problemów i do krytycznego myślenia. Działające od 2010 roku na warszawskim Powiślu, Centrum Nauki Kopernik jest jednym z największych w Europie interaktywnych ośrodków komunikacji naukowej. Aktywnie działamy w Europejskiej Sieci Centrów i Muzeów Nauki ECSITE skupiającej ponad 400 podobnych instytucji ze starego kontynentu. Rocznie Centrum odwiedza ponad milion osób.