JUŻ NIE TYLKO CENA PANELI MA ZNACZENIE

Photo: ABB

Photo: ABB

Badanie przeprowadzone przez IHS Technology pokazało, że najniższa cena wcale nie ma decydującego wpływu na wybór paneli fotowoltaicznych.

Ankieta przeprowadzona wśród kupców i dystrybutorów systemów PV miała zobrazować oddziaływanie różnych czynników na podjęcie decyzji o zakupie paneli PV. Badani oceniali „wagę” danego czynnika i jego wpływ na ich wybór.

Okazało się, że najważniejszą braną pod uwagę kwestią była niezawodność paneli. Na drugim miejscu uplasowała się wysoka jakość, a niska cena była, o dziwo, dopiero trzecia.