KONGRES O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W EURO-CENTRUM

euro_centrum_logoEfektywność energetyczna jako nowy obszar wyzwań stojących przed małymi i średnimi firmami w Polsce, stała się jednym z tematów obrad IV Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Po raz pierwszy w historii tych spotkań sesja odbyła się w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum.

Implementacja do polskiego prawa dyrektywy unijnej dotyczącej energooszczędności stawia przed krajowymi firmami konieczność przebudowania ich polityki w tym zakresie. Szczególne zmiany czekają przedsiębiorstwa sektora MSP, czyli około 1,6 mln podmiotów gospodarczych (wg raportu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za 2011 r.), stanowiących dominującą siłę krajowej gospodarki.

Sesja wyjazdowa Kongresu, poświęcona zagadnieniu energooszczędności, koncentrowała się na opisie aktualnej sytuacji naszych MSP na tle Europy, identyfikacji obszarów działania przedsiębiorstw, gdzie efektywność energetyczna może być lepsza, wskazaniu praktycznych korzyści z oszczędności energii, jakie mogą odnieść polskie firmy.

O tym m. in. mówił Roman Trzaskalik – prezes Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum, gospodarz sesji.

Energooszczędność to jest biznes, ale świadomość tego przełożenia wśród polskich przedsiębiorców jest nadal niska, w porównaniu do krajów Zachodniej Europy. Co prawda, w ciągu 10 ostatnich lat zredukowaliśmy energochłonność gospodarki o 1/3, ale i tak jesteśmy w tym ponad 2 razy gorsi od najlepszych krajów starego kontynentu. Najbardziej cywilizowane kraje zużywają o około 60 proc. energii mniej, niż Polska. Rozwój cywilizacyjny oznacza energooszczędność, a nie odwrotnie. Przełomowe technologie, które pozwalają znacząco ograniczyć energię, musimy wytwarzać sami lub we współpracy z partnerami, np. z Austrii i Niemiec. – mówił prezes Trzaskalik.

Przedsiębiorcy biorący udział w sesji mieli okazję dowiedzieć się, jakie są wymogi prawne w zakresie efektywności energetycznej i budownictwa energooszczędnego oraz poznać narzędzia wsparcia energooszczędności, jakimi są np. białe certyfikaty.

O dostępnych źródła finansowania projektów MSP zwiększających ich efektywność energetyczną mówiła także Gabriela Lenartowicz – prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje, w formie dotacji, do 80 proc. wartości audytu energetycznego dla gmin, przy czym samorząd w swoich planach rozwojowych musi także uwzględnić odnawialne źródła energii. Natomiast każde działanie gminy, które będzie wspierać funkcjonujących na jej terenie przedsiębiorców, w uzyskiwaniu coraz lepszych parametrów w zakresie gospodarki emisyjnej, uzyskuje także w naszej instytucji wysoki priorytet, ze względu na spodziewany efekt ekonomiczny i ekologiczny. Obniżenie energochłonności przedsiębiorstw to rozwiązanie problemów z ochroną środowiska naturalnego w wielu miastach. Energooszczędność musi się opłacać, a jeśli tak nie jest, to naszym zadaniem jest zmienić tan stan – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum to najlepsze na Śląsku miejsce do rozmowy o efektywności energetycznej, bowiem jest ono skoncentrowane na rozwoju technologii energooszczędnych i poszanowaniu energii w budynkach.

Znajduje się tu Laboratorium Testowania Systemów Solarnych, z którego korzystają przede wszystkim producenci kolektorów słonecznych oraz innych systemów wykorzystujących energię słońca. To jedyne w Polsce „sztuczne słońce”, czyli stacjonarny symulator promieniowania słonecznego do badania kolektorów i systemów słonecznych. „Sztuczne słońce” to od niedawna także kandydat na nowy symbol innowacyjnego Śląska w kampanii „Tworzymy Śląskie”. Internauci do końca września mogą oddawać głosy na symbol, który ich zdaniem jest najlepszym przykładem zmian technologicznych jakie zaszły w naszym regionie.

Przestrzeń Parku wypełnia również niepowtarzalny na skalę Europy Środkowo-Wschodniej budynek pasywny, zużywający minimalną ilość energii do swojego funkcjonowania. Budynek w całości zaprojektowany przez polskich architektów i w sposób maksymalny wykorzystujący energię ze źródeł odnawialnych, został uznany i uhonorowany na szczeblu europejskim nagrodą Green Building 2013, przyznawaną przez Komisję Europejską dla najbardziej ekologicznych obiektów na całym kontynencie.

Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum, którego utworzenie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, opracował i wdrożył Plan Zarządzania Energią w firmie oraz podjął plany tworzenia w przyszłości inwestycji o coraz większym stopniu energetycznej sprawności.

Uczestnicy wyjazdowej sesji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wśród nich także goście z Mołdawii, Albanii, Angoli i Białorusi, mieli więc okazję nie tylko poznać praktyczne doświadczenia w zakresie energooszczędności, ale także zobaczyć urządzenia i budynki poprawiające lub korzystające z tych nowoczesnych rozwiązań.

Materiał Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum