NOWE INICJATYWY IRENA DOTYCZĄCE OZE

irena_logo- Uruchomiliśmy inicjatywę „Costing Alliance”, dzięki której Agencja będzie mogła przygotowywać precyzyjne analizy dla przedsiębiorców z sektora OZE, wzbogacone o rzeczywiste dane nt. kosztów realizowanych projektów – powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik po IV posiedzeniu Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA). Spotkanie odbyło się 18 i 19 stycznia 2014 w Abu Zabi.

Wiceminister Antoniszyn-Klik poinformowała, że Polska także przystąpiła do inicjatywy „Global Atlas”. – Umożliwia ona charakterystykę potencjałów państw i regionów w zakresie poszczególnych technologii OZE oraz przedstawienie tych danych w postaci ogólnodostępnej internetowej aplikacji – wyjaśniła. – W projekt ten zaangażowało się już 65 państw z całego świata - dodała.

Wiceszefowa resoru gospodarki, pełniąca funkcję przewodniczącej komitetu odpowiedzialnego za proces selekcji, zaprezentowała zwycięzców I cyklu wspólnej inicjatywy IRENA i Abu Dhabi Fund for Development (ADFD). – Naszym celem było współfinansowanie projektów z zakresu energii odnawialnej w krajach rozwijających się – zaznaczyła. – Z ponad 80 aplikacji z całego świata wybraliśmy projekty z Ekwadoru, Sierra Leone, Republiki Malediwów, Mauretanii, Samoa i Mali, o łącznej mocy 35 MW. Na ich współfinansowanie zostanie przeznaczone 41 mln dol – poinformowała.

Zdaniem wiceminister Ilony Antoniszyn-Klik dzięki tej inicjatywie IRENA nie ogranicza się jedynie do działalności teoretycznej, ale tworzy także możliwość szerokiego dostępu społeczności lokalnych do energii oraz poprawia ich jakość życia.

W posiedzeniu uczestniczyli ministrowie oraz przedstawiciele ponad 150 państw, w tym m.in. z USA, Chin, Japonii, Niemiec, Danii, Polski, a także reprezentanci 120 organizacji.

Więcej informacji nt. inicjatyw:

„Global Atlas”: http://globalatlas.irena.org

„Costing Alliance”: http://costing.irena.org

I cykl wspólnej inicjatywy IRENA i Abu Dhabi Fund for Development (ADFD): http://adfd.irena.org/

***

Posiedzenie Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej jest jednym z najważniejszych spotkań światowych liderów sektora energii odnawialnej.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej została powołana 26 stycznia 2009 r. Jej ustanowienie było podyktowane potrzebą promowania wszechstronnego i zrównoważonego wykorzystania energii odnawialnej. Priorytetowym kierunkiem działań IRENA jest pomoc krajom uprzemysłowionym oraz rozwijającym się w dalszym zrównoważonym rozwoju technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Siedziba Agencji mieści się w Abu Zabi (Zjednoczone Emiraty Arabskie). IRENA skupia obecnie 124 członków, a ponadto 40 państw stara się o członkowstwo.

Wioleta Witczak, Jacek Dworzycki, 2014-01-21 14:42:45

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/19930

Tags: ,