NOWY CEL OBAMY

Photo: Pete Souza, The Obama-Biden Transition Project

Photo: Pete Souza, The Obama-Biden Transition Project

Prezydent Obama wystosował do agencji federalnych memorandum w sprawie udziału źródeł odnawialnych w konsumowanej przez nie energii. Udział ten ma wynosić 20% do 2020 roku, co oznacza ponad 2,5- krotny wzrost w stosunku do obecnego poziomu.

Memorandum nie tylko wyznacza nowe cele, ale również wymienia dotychczasowe osiągnięcia. Na przykład podczas rządów prezydenta Obamy agencje federalne zredukowały emisję gazów cieplarnianych o ponad 15% (o 7,8 mln ton).

Dużą rolę w wypełnieniu założonego celu ma odegrać energia słoneczna. Fotowoltaika to już teraz jedno z najszybciej rozwijających się odnawialnych źródeł energii w USA, dla którego moc zainstalowana to ok. 10GW.