PAKIET ENERGETYCZNO-KLIMATYCZNY- SPOTKANIE Z EKSPERTAMI KE

ke_logoW środę 22 stycznia br. Komisja Europejska opublikuje propozycję nowej polityki klimatycznej i energetycznej do 2030 r., jednej z kluczowych inicjatyw KE zapowiedzianych na 2014 rok. Kompleksowy pakiet zawierać będzie: plan reformy unijnego rynku handlu emisjami CO2, analizę cen energii w UE oraz komunikat KE dotyczący gazu łupkowego. Zapraszamy dziennikarzy na spotkanie z ekspertami KE – w środę o godz. 13.30.

Razem z pakietem energetyczno-klimatycznym, Komisja zaprezentuje komunikat dot. reformy polityki przemysłowej UE, której celem będzie „odnowa” europejskiego przemysłu i tym samym zwiększenie konkurencyjności całej gospodarki.

Propozycje Komisji Europejskiej zostaną zaprezentowane przez unijnych komisarzy na konferencji prasowej 22 stycznia o godz. 12:00 w Brukseli.

Jednocześnie do Polski przyjadą eksperci KE, aby tego samego dnia szczegółowo omówić proponowane rozwiązania. Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie z udziałem: Marzeny Rogalskiej (DG ENTR), Piotra Szymańskiego (DG ENER) i Piotra Tuleja (DG CLIMA)odbędzie sięo godz. 13:30 w Przedstawicielstwie KE w Warszawie.

Nowy pakiet określi ramy polityki energetyczno-klimatycznej do 2030 roku, aby zapewnić większą konkurencyjność, bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój europejskiej gospodarki oraz systemu energetycznego. Jego kluczowe elementy to: redukcja emisji gazów cieplarnianych, energia odnawialna i efektywność energetyczna, jak również nowy system zarządzania, który ma pomóc osiągnąć te cele. Pakiet zawierać będzie także propozycję wzmocnienia unijnego systemu handlu emisjami ETS, a także raport o cenach energii i kosztach jej produkcji.

Ponadto KE przyjmie komunikat i zalecenia dot. niekonwencjonalnych źródeł energii, których celem jest wspieranie państw członkowskich pragnących wydobywać gaz z łupków, przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony klimatu i środowiska oraz efektywnego wykorzystania zasobów.

Tego samego dnia Komisja Europejska przyjmie komunikat nt. polityki przemysłowej, który ma stanowić bodziec dla państw członkowskich do uznania kluczowej roli przemysłu w procesie tworzenia miejsc pracy i wzrostu gospodarczego.

© Unia Europejska, 1995-2013

http://ec.europa.eu/polska/press/conferences/140120_klimat_pakiet_pl.htm