PORÓWNANIE CEN ENERGII PV Z INNYMI ŹRÓDŁAMI

Photo: ABB

Photo: ABB

Niemiecki instytut Fraunhofer ISE opublikował opracowanie, w którym porównał obecne koszty wytwarzania energii elektrycznej z różnych źródeł. Szczególnie ciekawie wygląda sytuacja fotowoltaiki.

Opracowanie dotyczy tylko rynku niemieckiego, jednakże może stanowić punkt wyjścia dla analiz stanu sektora PV w innych krajach.

Zgodnie z raportem, koszt produkcji jednej kilowatogodziny dla elektrowni fotowoltaicznych oddanych do użytku w 2013 r. wynosi 8 eurocentów. Dla niewielkich systemów dachowych jest to 14 eurocentów. Kwoty te leżą znacznie poniżej średniej ceny elektryczności dla gospodarstw domowych, która wynosi 29 eurocentów.

O dziwo, koszt 1 kWh ze Słońca jest już porównywalny z kosztem wytworzenia takiej samej ilości energii przez elektrownie konwencjonalne. Dla elektrowni opalanych węglem brunatnym jest on równy ok. 5 eurocentów, natomiast dla węgla kamiennego jest to 8 eurocentów.