PRZYŁĄCZANIE INSTALACJI PV DO SIECI

pv-grid-logo30 stycznia 2014 r. ogólnoeuropejskie konsorcjum PV GRID opublikowało opracowanie dotyczące przyłączanie elektrowni fotowoltaicznych do systemu elektroenergetycznego (SEE).

Dokument zawiera wskazówki techniczne odnośnie przyłączenia zarówno dla wytwórców energii, jak i dla operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD). Powstał ze względu na coraz bujniejszy rozwój rozproszonej energetyki PV oraz związane z tym trudności we współpracy na linii system elektroenergetyczny- elektrownia fotowoltaiczna (związane głównie ze zbilansowaniem systemu).

Zalecenia techniczne sformułowane przez PV GRID mogą zostać sprowadzone do następujących punktów:

– zapewnienia procedur i warunków technicznych do odłączenia elektrowni od SEE w razie zakłócenia lub awarii

– rozwój technologii magazynowania energii

– rozwój technologii smart grid i smart metering

– dostosowanie produkcji energii przez elektrownię PV do aktualnego zapotrzebowania