PRZYPOMINAMY O VII FORUM PRZEMYSŁU ENERGETYKI SŁONECZNEJ I BIOMASY

VII FORUMInstytut Energetyki Odnawialnej (IEO) we współpracy z Miastem Racibórz oraz Raciborską Izbą Gospodarczą (RIG) serdecznie zapraszają do udziału w VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Forum jest największym spotkaniem biznesowym w sektorze energetyki prosumenckiej w Polsce. Co roku uczestniczy w nim kilkaset osób z największych firm z branży mikroinstalacji OZE. Tegoroczne Forum odbędzie w dniach 12-13 czerwca w Raciborzu.

Główne tematy Forum:

– rola energetyki prosumenckiej w Polsce w latach 2014-2020

– prosumenci w lokalnych spółdzielniach energetycznych

– zmiany w strukturze i kierunkach rozwoju rynku kolektorów słonecznych

– czy już opłaca się inwestować w fotowoltaikę w Polsce?

– czyste i automatyczne kotły na biomasę ważnym dopełnieniem domowej energetyki prosumenckiej

Program konferencji oraz formularz rejestracji dostępne są na stronie internetowej www.forum.ieo.pl

Prelegenci, przedstawiciele instytucji zagranicznych, m.in.:

Robin Welling Prezydent European Solar Thermal Industry Federation (Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki Słonecznej)

Lutz Ribbe Prezydent Sustainable Development Observatory (SDO) w European Economic and Social Committee

Jan-Olof Dalenbäck Professor in Building Services Engineering / Project manager CIT Energy Management AB, Chalmers University of Technology – Dept of Energy and Environment

Pere Soria General Manager CircutorEnergy SA

Uwe Hartmann, Dyrektor Zarządzajacy German Society for Solar Energy

Christiane Egger, Oekoenergie-Cluster (OEC)

Współpraca polsko – mołdawska na rynku energetyki odnawialnej

Dostrzegając ogromny potencjał współpracy między Polską i Mołdawią, organizatorzy konferencji zaprosili do udziału w Forum przedstawicieli strony mołdawskiej. W sesji poświęconej możliwościom współpracy firm polskich i mołdawskich na rynku energetyki odnawialnej prelegenci mołdawscy przybliżą tamtejszy rynek energetyki odnawialnej oraz przedstawią obszary tematyczne, w których możliwa jest bilateralna współpraca. Spotkanie ma na celu nie tylko poszerzenie wiedzy we wskazanym zakresie, ale także stworzenie możliwości współpracy w obu krajach. Będzie to zatem doskonała okazja do nawiązania kontaktów biznesowych oraz wymiany doświadczeń.

 

Warsztaty: Wielkowymiarowe słoneczne systemy ciepłownicze w UE – Solar District Heating

W dniu 12 czerwca 2014 r., podczas VII Forum odbędą się warsztaty w ramach projektu Solar District Heating (www.solar-district-heating.eu). W ramach warsztatów zostaną przedstawione zagadnienia instalacji kolektorów słonecznych dostarczających ciepło poprzez  sieć ciepłowniczą do odbiorców indywidualnych i przemysłowych. Eksperci przedstawią rozwiązania techniczne zebrane w trakcie dwudziestu lat eksploatacji tych systemów w Szwecji, Danii, Niemczech i Austrii.

 Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej

Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej towarzyszące VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy, to przedsięwzięcie organizowane przez Miasto Racibórz we współpracy z Miastem Opawa oraz przy wsparciu Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Podczas targów prezentować się będą m.in. przedsiębiorcy z Polski i Czech, produkujący materiały lub urządzenia wpływające na pozyskanie energii z alternatywnych źródeł lub zmniejszenie jej zużycia. Odbiorcami przedsięwzięcia będą mieszkańcy (inwestorzy indywidualni) Euroregionu Silesia oraz, dzięki szerokiej promocji przedsięwzięcia w polskich i czeskich mediach, potencjalnie wszyscy zainteresowani.

Targi umożliwią nie tylko zapoznanie się z nowoczesnymi technologiami inwestorom indywidualnym, lecz stanowić będą także wyjątkową platformę spotkań kontrahentów z kraju i zagranicy sprzyjającą nawiązywaniu nowych kontaktów, wymianie wiedzy i doświadczeń. Jednym z elementów targów będą również prezentacje przygotowywane przez 10 ekspertów ukierunkowane na wykazanie korzyści wynikających z wykorzystania alternatywnych źródeł energii oraz stosowania materiałów wpływających na mniejsze jej zużycie. W ramach targów zostanie wydany „Katalog Firm” promujący podmioty uczestniczące w wydarzeniu.

Spotkanie z ESTIF

Związek Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej (ZP FEO) zaprasza do udziału w spotkaniu z Robinem Wellingiem Prezesem European Solar Thermal Industry Federation ESTIF (www.estif.org), które odbędzie się 11 czerwca 2014 roku w przeddzień VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy. Spotkanie ma na celu przedstawienie działalności ESTIF w kontekście:

  • wspólnej promocji systemów kolektorów słonecznych na rynkach europejskich i światowych;
  • opracowanie instrumentów wsparcia, które zwiększają zaufanie konsumentów, co, do jakości produktów oraz wpływających na stymulację rynku;
  • wspierania członków w kontaktach z instytucjami  i organizacjami UE.

Firmy zainteresowane spotkaniem zapraszamy do kontaktu z biurem ZP FEO zpfeo@zpfeo.org.pl