SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE- PRZEGLĄD DOBRYCH PRAKTYK I REKOMENDACJE DLA POLSKI

mg_logo_poziom_cmykMinisterstwo Gospodarki przedstawia „Analizę mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej”. Dokument zawiera analizę regulacji prawnych w państwach Unii Europejskiej.

W ekspertyzie, przygotowanej na zlecenie MG, ujęto również rekomendacje dotyczące ewentualnych zmian przepisów prawa w tym obszarze. Publikacja wskazuje ponadto potencjał spółdzielni energetycznych, jako rozwiązania, które ma docelowo wspierać rozwój mikrogeneracji w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

Pobierz plik „Analiza mająca na celu wdrożenie instytucji spółdzielni energetycznej do polskiego systemu prawa w oparciu o najlepsze praktyki państw Unii Europejskiej”

Iwona Hlebko-Zwierz, Justyna Kardaszewska, 2014-09-11 14:48:29

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/21628#