SPOTKANIE WICEPREMIERA PIECHOCIŃSKIEGO Z MINISTREM DS. ENERGII I ZMIAN KLIMATU WIELKIEJ BRYTANII

mg_logo_poziom_cmyk- Unia Europejska potrzebuje zarówno niższych emisji, jak i większego udziału przemysłu w PKB. Aby jednak wypracować korzystne rozwiązania w tym obszarze potrzebna jest pogłębiona wspólna debata  powiedział wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński podczas rozmowy z ministrem ds. energii i zmian klimatu Wielkiej Brytanii Edwardem Davey’em. Spotkanie odbyło się 12 lutego 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki. 

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że cele polityki klimatycznej UE nie mogą stać w sprzeczności z celami innych polityk unijnych, ani być wobec nich nadrzędne. – Jako UE powinniśmy dążyć do wprowadzenia do polityki klimatycznej mechanizmów gwarantujących spójność i równoważność względem polityki przemysłowej i energetycznej – zaznaczył. – Konkurencyjność gospodarki, w tym konkurencyjność przemysłu, nie może być jedynie tłem, ale powinna być pierwszym z kryteriów oceny proponowanych na forum UE rozwiązań – dodał wicepremier.

Minister gospodarki zauważył również, że postępy krajów w zakresie redukcji emisji są dzisiaj mierzone w taki sposób, który nie uwzględnia ważnego aspektu emisji zawartych w importowanych towarach. – Dla środowiska nie jest ważne gdzie powstają emisje, a zatem przenoszenie emisyjnej produkcji poza UE i zastępowanie jej, często bardziej emisyjnym, importem jest nieracjonalne nie tylko z gospodarczego, ale także środowiskowego punktu widzenia – ocenił szef MG.

Zarówno wicepremier Piechociński jak i minister ds. energii i zmian klimatu Wielkiej Brytanii zgodzili się, że koniecznym jest rozdzielenie redukcji emisji od wysokich cen energii. – Priorytetem dla UE powinno być zapewnienie powszechnego dostępu do energii po cenach akceptowalnych zarówno dla przemysłu jak i odbiorców indywidualnych – zaznaczył szef resortu gospodarki.

Katarzyna Zielonka, Jacek Dworzycki, 2014-02-12 15:41:18

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/20105