SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE MIKROINSTALACJI

ure_logo30 stycznia upływa termin złożenia w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) sprawozdania dotyczącego wytwarzania energii elektrycznej w mikroinstalacjach.

Sprawozdanie takie za II półrocze 2013 r. muszą złożyć operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD). Obowiązek nakłada na nich prawo energetyczne.

Sprawozdanie powinno zawierać wykaz osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacji, dane dotyczące ilości energii wytworzonej i wprowadzonej do sieci oraz rodzaj, lokalizację i moc mikroinstalacji.