ŚRODKI DLA ŚWIĘTOKRZYSKICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Nawet do 750 000,00 zł dla świętokrzyskich przedsiębiorców, na wprowadzenie do oferty nowego lub ulepszonego produktu bądź usługi!

Podmioty planujące realizację innowacyjnych inwestycji (np. zakup prac budowlanych czy środków trwałych) w celu udoskonalenia swojej oferty mogą ubiegać się o dofinansowanie, w ramach ostatniego już naboru do działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP. Nabór będzie prowadzony w terminie 29.09.2017 do 31.10.2017 a do podziału jest 10.314.514,52 zł. maksymalna wartość dotacji o jaką można się ubiegać to 750 000,00 zł a dofinansowanie wynosi aż 75 %. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa), posiadających siedzibę lub oddział na terenie województwa świętokrzyskiego. Dotacja może być przeznaczona m.in. na inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe ( w tym samochody ciężarowe), roboty budowlane czy kursy i szkolenia dla kadry pracowniczej.

Więcej informacji o naborze znajda Państwo na naszej stronie internetowej w zakładce Baza Wiedzy pod poniższym linkiem http://www.ascendconsulting.pl/baza-wiedzy/dzialania lub na stronie RPO WŚ http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/item/1474-ogloszenie-konkursu-nr-rpsw-02-05-00-iz-00-26-154-17

Małgorzata Rusek, Ascend Consulting