TARGI „ZIELONEJ ENERGII” POD ZNAKIEM KONFERENCJI I WARSZTATÓW

XVII Międzynarodowe Targi Energetyki i Elektrotechniki ENEX oraz  XII Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX – Nowa Energia już od  18 do 20 marca 2014 roku w Targach Kielce.

Ubiegłoroczna edycja wystaw ENEX oraz ENEX-Nowe Energia zgromadziła w Targach Kielce  200 wystawców prezentujących najnowocześniejszy sprzęt z zakresu m.in. odnawialnych źródeł energii, ekologii i pneumatyki i ponad 6.500 zwiedzających, potencjalnych klientów i partnerów biznesowych wystawców. ENEX 2013 to  także 25 branżowych szkoleń i konferencji, w których udział wzięło 1200 osób.

Wystawcy, którzy przyjeżdżają  na ENEX do Targów Kielce mają możliwość prezentacji maszyn oraz urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą oraz pojazdów na biopaliwo. Stoiska targowe każdego  roku  wypełnia najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii, wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń energetycznych i modernizacją istniejących.

Także przyszłoroczna edycja targów ENEX i ENEX Nowa Energia przebiegnie pod znakiem wielu ważnych spotkań, konferencji i szkoleń. Na bezpłatne warsztaty zaprasza między innymi Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii – projekt  „Rozwój przedsiębiorczości w oparciu o efektywne wykorzystanie energii –szkolenia dla pracowników i kadry zarządzającej mikro – małych -średnich przedsiębiorstw w woj. Świętokrzyskim ” współfinansowany jest  przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenia, które w ramach projektu odbędą się podczas targów ENEX dotyczą pięciu bloków tematycznych:

 • „Efektywna gospodarka energetyczna, zarządzanie energią w przedsiębiorstwie”,
 • „Cykl szkoleń tematycznych o następujących zagadnieniach – mikroinstalacje; instalacje solarne i ogniwa fotowoltaiczne; biogazownie rolnicze i przemysłowe; nowe technologie pozyskiwania energii z biomasy; pompy ciepła i energia geotermalna; energetyka wiatrowa; elektrownie wodne.
 • „Projektowanie innowacyjnych budynków energooszczędnych”.
 • „Wpływ doboru materiałów, technologii i instalacji na energochłonność budynków”.
 • „Efektywność energetyczna w użytkowaniu obiektów budowlanych”

 Z kolei serwis Instytut OZE zaprasza do udziału w dwóch specjalistycznych szkoleniach. Pierwsze z nich to   Praktyczne aspekty inwestycji w fotowoltaikę.  Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii, m.in. z Instytut OZE– firmy realizującej na co dzień inwestycje OZE m.in. farmy fotowoltaiczne.

Omawiane będą zagadnienia takie jak:

 • Perspektywy rozwoju energetyki słonecznej w Polsce
 • Proces realizacji inwestycji – od wyboru lokalizacji pod inwestycję po pozwolenie na budowę
 • Bariery prawno-administracyjne w procesie inwestycyjnym systemów fotowoltaicznych
 • Wybór technologii
 • Systemy PV – symulacje ich pracy
 • Monitoring elektrowni fotowoltaicznych
 • Finansowanie instalacji PV i programy wsparcia inwestycji

Drugim z proponowanych przez IOZE spotkań jest konferencja pod hasłem Praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię, współorganizowana przez redakcję kwartalnika ENERGETYKA WODNA oraz Towarzystwo Małych Elektrowni Wodnych

Prezentacje poprowadzą eksperci z branży Odnawialnych Źródeł Energii a wśród omawianych zagadnień znajdą się między innymi:

 • Praktyczne aspekty realizacji inwestycji w OZE;
 • Dobre praktyki w projektowaniu inwestycji związanych z budową małych elektrowni wodnych, elektrowni wiatrowych, farm fotowoltaicznych, biogazowni;
 • Zastosowanie systemów informacji przestrzennej dla branży OZE
 • Kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji na przykładzie konkretnych projektów,
 • Sposoby zwiększenia przychodów z produkcji zielonej energii;
 • Najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej;
 • Perspektywy rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce oraz aktualny przebieg prac nad aktami prawnymi wpływającymi na dalszy rozwój OZE w Polsce.

Oto zdjęcia z poprzedniej edycji targów: