USA FOTOWOLTAICZNYM ELDORADO?

usa_flagaPonad 37% nowych mocy elektrycznych w 2013 r. w USA to odnawialne źródła energii- donosi jedna z tamtejszych komisji federalnych.

To ponad 3,5 raza więcej niż wyniósł udział węgla, ale równocześnie prawie 1,5 raza mniej od udziału gazu łupkowego. Spośród wszystkich OZE, największy udział miały elektrownie fotowoltaiczne. W 2013 r. oddano do użytku 266 nowych obiektów o łącznej mocy prawie 3 GW.

Rozwój sektora PV przyczynia się do powstawania nowych miejsc pracy. W branży jest zatrudnionych ponad 140 tys. pracowników, z czego ponad 20 tys. stanowisk powstało w zeszłym roku. Średnia pensja instalatora PV to około 23 dolary za godzinę.