WICEMINISTER PIETREWICZ O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

mg_logo_poziom_cmyk- Rozwój odnawialnych źródeł energii może być jednym z elementów zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej – powiedział wiceminister gospodarki Jerzy Pietrewicz podczas otwarcia konferencji pn. „Biogazownie szansą Polski dla rolnictwa, środowiska i gospodarki”. Spotkanie odbyło się 18 czerwca 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki.

Wiceminister podkreślił, że rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE) jest jednym z najważniejszych kierunków Polityki energetycznej Polski do 2030 r. – Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto powinien w 2020 r. osiągnąć poziom około 15,5 proc. – powiedział. Przypomniał również, że w 2012 roku udział ten osiągnął poziom 11,04 proc.

Wiceminister zwrócił także uwagę, że Ministerstwo Gospodarki w projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii przygotowało rozwiązania, które zapewnią zrównoważony rozwój energetyki odnawialnej w Polsce. – Odnawialne źródła energii powinny rozwijać się w sposób, który uwzględniać będzie interesy zarówno przedsiębiorców , odbiorców energii jak również operatorów sieci elektroenergetycznych – ocenił.

Piotr Michniuk, 2014-06-18 15:15:50

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/20998