WICEPREMIER PIECHOCIŃSKI NA POSIEDZENIU SPOŁECZNEJ RADY DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Janusz_Piechocinski- Cieszę się, że w wyniku prac Rady udało nam się zdiagnozować i przygotować dokumenty, które zostaną wykorzystane przy opracowywaniu Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej – powiedział wicepremier, minister gospodarki podczas ostatniego posiedzenia Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej 21 marca 2014 r. w MG.

Wicepremier Piechociński podziękował wszystkim członkom Rady za wspólne działania. Wręczył także podziękowania za dotychczasową współpracę. W miejsce Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej ma zostać powołana nowa rada pod roboczą nazwą Rada ds. Energii i Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Jej prace powinny skoncentrować się wyłączenie na sektorze energetycznym.

***

Społeczna Rada ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej została powołana zarządzeniem Ministra Gospodarki z 18 maja 2012 r. w sprawie powołania Społecznej Rady do spraw Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej.

Mariusz Kozłowski, Jacek Dworzycki, 2014-03-21 17:16:57

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/20363