WSTĘPNE KONSULTACJE PROJEKTU NOWEJ POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLSKI DO 2050 r.

mg_logo_poziom_cmykDo 1 września 2014 r. będą trwały wstępne konsultacje przygotowanego w Ministerstwie Gospodarki projektu Polityki energetycznej Polski do 2050 r.

Głównym celem polityki energetycznej jest stworzenie warunków dla stałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz zaspokojenie potrzeb energetycznych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych.

W dokumencie wyznaczone zostały trzy cele operacyjne, które mają służyć realizacji celu głównego:

  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju;
  • zwiększenie konkurencyjności i efektywności energetycznej gospodarki narodowej;
  • ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.

Mariusz Kozłowski, Agata Kubel-Grabau, 2014-08-14 15:07:46

Adres źródła: http://www.mg.gov.pl/node/21411