ZMIANY KLIMATU TO NIE ŻART!

badzmy_klimatyczniNiewiele jest kwestii, które tak jak obserwowane od lat zmiany klimatu zaprzątają głowy zarówno rządzących, jak i obywateli. Nic w tym nadzwyczajnego, bo przecież wzrost temperatury nasuwa bardzo miłe skojarzenia. W końcu kto nie lubi wylegiwać się na plaży, gdy słupek rtęci mknie do góry, a woda w jeziorze przyjemnie ciepła? Jednak ze zmianami klimatu nie ma żartów. Choć przychodzące na samym początku myśli, o większej ilości ciepłych dni i łagodniejszych zimach budzą dobre skojarzenia, to zmiany klimatu niosą ze sobą znacznie więcej negatywnych aniżeli pozytywnych aspektów. Organizowane wielokrotnie szczyty klimatyczne, czy tworzenie ponadnarodowej polityki, mającej na celu obniżanie emisji dwutlenku węgla, nie mają przecież na celu odebrania obywatelom okazji do miłego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Zmiany temperatury oznaczają również następstwa dotykające Ziemi, które mogą przynieść tragiczne skutki, jeśli nie zostaną w porę zatrzymane.

Jedną z poważnych konsekwencji, która pojawia się w rozmowach na ten temat jest topnienie lodowców. Wzrost temperatury powoduje, że zamarznięta na biegunach woda zaczyna topić się w niespodziewanie szybkim tempie, co przyczynia się do zwiększenia poziomu mórz i oceanów. Będzie bliżej nad morze – można by rzec dowcipnie. Jednak podniesienie się wysokości wód niesie ze sobą olbrzymie zagrożenie dla wszelkiego rodzaju wysp i terenów przybrzeżnych. Wyobrażacie sobie świat bez Japonii lub innych pięknych miejsc, w których żyją miliony ludzi? Miejsc zarówno kulturowo, jak i przyrodniczo pięknych i wyjątkowych? Zmiany klimatu to także susze, które zmniejszają efekty pracy rolników. Ma to miejsce szczególnie
w krajach trzeciego świata, które są dotykane przez zmiany klimatu szybciej ze względu na swoje położenie geograficzne. Niedobory ziemi uprawnej, przy zwiększającej się populacji, mogą być prawdziwą tragedią. Nie chodzi tu tylko i wyłącznie o głód, ale i o jego reperkusje,
jakimi niewątpliwie będą, z początku tylko lokalne, ale potem również i międzynarodowe, konflikty o ziemię i zasoby.

W dobie rozwiniętego przemysłu wielu gospodarek na świecie, a w rezultacie także wysokiej emisji CO2, globalne ocieplenie puka do naszych drzwi z coraz większą werwą. Można mu jednak zapobiec. Inwestycje w bezemisyjne, odnawialne źródła energii, poprawianie efektywności energetycznej, rozwój nowych technologii motoryzacyjnych, a przede wszystkim nasza codzienna postawa i przemyślane działania mogą sprawić, że prognozy dotyczące wzrostu temperatury ziszczą się w znacznie mniejszym stopniu. Podniesieniu tej świadomości służy konkurs organizowany przez portal OZE.PL dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Wykształcenie dobrych i ekologicznych postaw u młodych ludzi to perspektywa na lepszą przyszłość dla nas wszystkich, a dobrze wykształcone kadry, to szansa, dzięki której często kosztowne rozwiązania, dotyczące odnawialnych źródeł, zostaną wkrótce najtańszą formą produkowania energii elektrycznej.

Szczegóły  konkursu dostępne są pod poniższymi linkami:

FAQ: http://www.oze.pl/materialy-do-pobrania/?did=71

Plakat: http://www.oze.pl/materialy-do-pobrania/?did=72

Broszura: http://www.oze.pl/materialy-do-pobrania/?did=73

Regulamin: http://www.oze.pl/materialy-do-pobrania/?did=74